Betlehem

Betlehem je významné kultúrne mesto ležiace na západnom brehu Jordánu pod palestínskou správou, približne 10 km južne od Jeruzalemu. Pre kresťanov má nesmierny význam, pretože sa tu podľa Nového zákona narodil Ježiš Kristus. V meste Betlehem sa tiež nachádza dôležité židovské pútnické miesto – hrob Ráchel, manželky Jakoba.
Najvýznamnejšou pamiatkou je Bazilika Narodenia Pána. Je jednou z najstarších cirkevných svätýň na svete, postavená v roku 326 nad jaskyňou na mieste Ježišovho narodenia, svätou Helenou, matkou rímskeho cisára Konštantína Veľkého. V samarskom povstaní bola zničená, no neskôr obnovená a rozšírená. Pod bazilikou sa nachádza miesto nazývané Grotto – zrodenie Pána a štrnásť strieborných hviezdičiek a strieborné lampy symbolizujú miesto narodenia Ježiša. Bazilika pozostáva z piatich uličiek, tvorenými korintskými stĺpmi a apsidou na východnej strane. Steny sú pokryté mozaikami a ikonami. Bazilika je pod ochranou gréckej pravoslávnej cirkvi, františkánskeho poriadku a ortodoxnej cirkvi.
Starý zákon tiež hovorí, že Betlehem je rodiskom izraelského kráľa Dávida, preto sa Betlehem označoval ako Dávidovo mesto.

Betlehem, mesto narodenia Pána

Betlehem bol počas rokov 132 až 135 spustošený. Rimania neskôr na mieste Ježišovho narodenia vybudovali svätyňu zasvätenú Adony. Približne dve storočia neskôr tu nechala Svätá Helena postaviť vôbec prvý kresťanský kostol – Baziliku Narodenia Pána. V roku 529 bol kostol zničený a neskôr obnovený na podnet byzantského cisára Justiniána I. V roku 614 dobyli Betlehem Peržania, chrám Narodenia Pána však nechali nedotknutý.

Bazilika Narodenia Pána je od roku 2012 na zozname svetového dedičstva UNESCO, ako vôbec prvá pamiatka na území Palestíny.

Krátko potom, čo bol v roku 637 Jeruzalem dobytý moslimskými vojskami, navštívil Betlehem kalif Umar ibn al-Chattáb a prisľúbil, že chrám bude môcť naďalej slúžiť kresťanom. V roku 1099 dobyla Betlehem križiacke vojská, na Vianoce roku 1100 tu bol Balduin I. korunovaný prvým kráľom Jeruzalemského kráľovstva. V tejto dobe začal Betlehem prekvitať hlavne vďaka veľkému množstvu kresťanských pútnikov. Betlehem bol znova dobytý moslimami pod vedením Saladina v roku 1187 a kresťanskí duchovní boli donútení odísť. Betlehem sa nakrátko vrátil pod kresťanskú vládu v období 1229 – 1244. Po nástupe sultána Bajbarsa v roku 1250 moslimská tolerancie voči kresťanom značne opadla, kresťanský klérus bol opäť donútený opustiť mesto a v roku 1263 boli zničené betlehemské hradby. Mesto začalo trpieť únikom kresťanských pútnikov, v nasledujúcich storočiach sa sem ale kresťania začali postupne vracať.

Zaujal vás Betlehem ? Prezrite si katalóg zájazdov

Nízkym vchod do Baziliky Narodenia sa tlačia pútnici aj turisti k malej jaskyni, aby sa dotkli kameňa s hviezdou, kde sa mal narodiť Ježiš.

Dnes v Betleheme je hlavnou turistickou atrakciou Bazilika Narodenia Pána. Každoročne sa tu organizujú vianočné oslavy, v minulých rokoch však často poznačenej izraelsko-palestínskym konfliktom. V meste sa tiež nachádza mešita a v centre nájdete kultúrne centrum Betlehem Peace Center.