Krížová cesta

Krížová cesta (Via Dolorosa) či inak povedané Cesta bolesti, predstavuje poslednú cestu, útrpné kroky Ježiša Krista z miesta, kde bol odsúdení Ponstským Pilátom, cez vrch na Kalváriu kde ho ukrižovali až ku chrámu Božieho hrobu, kde bol pochovaný. Krížová cesta je tvorená štrnástimi zastaveniami. Toto neobyčajné pútnické miesto, ktoré nesie meno Via Dolorosa sa nachádza v Starom meste jeruzalemskom.

„Via Dolorosa ponúka denne dojatie, plač i tichú pokoru. Návštevníci sa vydávajú po stopách Ježiša Krista na vlastnú popravu.“

Jednotlivé zastavenia na Via Dolorosa ilustrujú priebeh Ježišovej bolestnej cesty:

1.      Zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený
2.      Zastavenie – Pán Ježiš prijíma kríž
3.      Zastavenie – Pán Ježiš padá po prvýkrát pod krížom
4.      Zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou
5.      Zastavenie – Šimon pomáha niesť kríž
6.      Zastavenie – Veronika utiera Kristovu zakrvavenú tvár
7.      Zastavenie – Pán Ježiš padá po druhý krát pod krížom
8.      Zastavenie – Ženy ľutujú Pána Ježiša
9.      Zastavenie – Pán Ježiš padá pod krížom po tretí raz
10.  Zastavenie  – Pánu Ježišovi berú šaty
11.  Zastavenie  –  Pán Ježiš je pribitý na kríž
12.  Zastavenie  –  Pán Ježiš na kríži umiera.
13.  Zastavenie  –  Ježišovo telo je položené do lona Panny Márie
14.  Zastavenie  –  Ježišov pohreb

Dnes na toto pútnické miesto prichádzajú davy veriacich z celého sveta, aby sa len z malej časti stotožnili s utrpením Ježiša. Pútnici absolvujú všetky zastavenia, tak ako sa traduje po stáročia a pripomínajú si ich pán pre nich znamenal a modlia sa.

Krížová cesta, Jeruzalem