Sväté mesto

Jeruzalem je hlavné mesto Izraela. Hebrejský názov –Yerushalayim– znamená „miesto mieru“ a arabské –El Kuds– zase „sväté“ – a pre príslušníkov troch veľkých svetových náboženstiev, kresťanov, moslimov i židov, je to skutočne Sväté mesto.

Jeruzalem predstavuje posvätných 125 km2, kde na Vás na každom kroku dýcha história troch náboženstiev – kresťanské, židovské a moslimské. Na každom kroku vám bude mesto pripomínať, že nie je nič svätejšie ako Jeruzalem.

Pre židov je posvätné mesto, mestom kráľa Dávida. Pre kresťanov, je to rodisko cirkvi. Tu Kristus zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych. V kresťanskej aj židovskej Biblii sa sväté mesto spomína neustále. Pre moslimov je Jeruzalem al-Quds (svätý), pretože veria, že prorok Muhammad vystúpil v roku 621 z Chrámovej hory na nebo v sprievode anjela Gabriela (Nočná cesta do neba).

Sväté mesto bolo mnohokrát dobyté, zničené a opäť vzkriesené. Mesto troch nezmieriteľných náboženstiev, ktorých bohovia túžili po tom istom. Láske, miery a pokoji.

Najsvätejšie miesta troch náboženstiev sa rozkladajú v Starom Meste na celkovej rozlohe jedného štvorcového kilometra a zahŕňajú Chrámovú horu, Západnú stenu, baziliku Svätého hrobu, Skalný dom a mešitu Al-Aksá. Staré Mesto, ktoré je spoločne s jeruzalemskými hradbami zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, sa tradične delí na štyri štvrte kresťanskú, židovskú, moslimskú a arménsku.

Zlatá kopula Skalného chrámuKubbat as Sachra – patrí k Jeruzalemským dominantám. Osemboká mešita postavená v rokoch 687 – 691 chalífou Abd al-Malikem (v rokoch 1956 – 1964 bola kompletne zreštaurovaná) patrí k trom najsvätejším islamským stavbám, pretože stojí na hore Moria, odkiaľ vraj okrídlená kobyla Boráq (Blesk) odniesla proroka Muhammada do Siedmeho neba, kde sídli Alláh.

Tretie najsvätejšie miesto je Mešita Al-Aksá. Najvzdialenejšie miesto, ktoré je súčasťou náboženských budov v Jeruzaleme, môže svojou rozlohou prijať až 5000 veriacich na modlitby. Mešita sa nazýva aj ako Džami al-masdžid al-Aqsa alebo al-Masdžid al-Qibli. Je jedným z najposvätnejších miest islamu, pretože je podľa moslimov miestom, kde Abrahám, praotec abrahámovských náboženstiev (judaizmus, kresťanstvo, islám) uzavrel s bohom zmluvu a vyučoval monoteismus. Moslimovia uznávajú všetkých prorokov uctievaných židmi aj kresťanmi a ich posvätné miesta sú tiež centrálne pre islamský étos.

Pre moslimov je toto posvätné miesto spojené s prorokom Mohamedom, ktorý vystúpil do nebies behom Isra a Mi’rádž. Veria, že túto cestu prešiel na okrídlenom koni Buraqovi, ktorého mu priniesol archanjel Gabriel. Táto cesta je zaznamenaná v Koráne pod názvom Nočná cesta.

Jeruzalem je jedinečný. Prezrite si katalóg zájazdov

10 zaujimavosti, ktoré si o Jeruzaleme zapamätajte.

  1. V Jeruzaleme je viac ako 1500 záhrad a parkov.
  2. Jeruzalem má viac ako 2000 archeologických nálezísk.
  3. V meste je viac ako 70 kultúrnych centier, viac ako 60 múzeí, každoročne sa koná 30 festivalov.
  4. Symbolom mesta je lev
  5. Na Olivovej hore je pochovaných viac ako 150 000 židov
  6. Do starého mesta sa dostanete cez jednu zo siedmych brán.
  7. Počas života Abraháma, sa mesto volalo Shale.
  8. Botanická záhrada patrí k najpestrejším na svete. Nájdete tu viac ako 6 000 rastlín.
  9. Obvod múrov starého mesta sú 4 kilometre.
  10. Kráľ Dávid bol pochovaný na vrchu Sion