Olivová hora

Olivová hora alebo Olivový vrch sa nachádza vo východnom Jeruzaleme, v údolí Cedron. Hora je pomenovaná podľa olivovníkov, ktoré na ňom rastú. V záhrade dominuje kostol všetkých národov, známy tiež ako Kostol Utrpenia, je to rímskokatolícky kostol postavený na mieste kostola zrúteného roku 614 armádou perzských Sásánovcov a križiackeho kostola, ktorý bol zničený roku 1219. Kostol bol postavený z ružového kameňa a je rozdelený do troch uličiek so šiestimi stĺpmi. Na stenách sa nachádzajú tmavomodré fresky, ktoré symbolizujú nočnú oblohu. V prednej časti kostola sa nachádza mozaika zobrazujúca Ježiša Krista ako prostredník medzi človekom a bohom. V kostole sa nachádza Skala úzkosti, na ktorej sa modlil Ježiš.

Olivová hora, cintorín

Blízko sa nachádza ruský pravoslávny Kostol Márie Magdalény s typickou zlatou cibuľovitou kopulou v byzantskom štýle. Kostol Márie Magdalény bol vybudovaný ruským cárom Alexandrom III. na pamiatku jeho matky Márie Alexandrovny.

Na západnom svahu sa nachádza najväčší židovský cintorín na svete. Hovorí sa, že cintorín je spojený s vierou, že človek bol stvorený na obraz boží, a bude vzkriesený, a preto telo mŕtveho zahaľujú do bieleho plátna. Keďže židovský cintorín sa považuje za posvätné miesto, pri návšteve sa musia dodržiavať zásady, ako napríklad : zákaz vstupu zvieratám, zákaz požívania jedla a pitia.

Neprehliadnuteľné na židovskom cintoríne sú náhrobné kamene – macevot. Majú podobu Stély, alebo Tumby, ktoré sú vzácnejšie. Na starších náhrobkoch nájdete meno zosnulého a jeho otca, či matky, dátum úmrtia a chválorečenie zosnulého v hebrejčine. Od polovice 19. storočia sa nájdete náhrobky, písané dvojjazyčne hebrejsky – nemecky, alebo hebrejsky – česky. Náhrobky sú mnohokrát zdobené reliéfmi, ktoré symbolizujú meno, rod alebo zamestnania zosnulého.

Prezrite si katalóg zájazdov do Izraela

Na úpätí Olivového vrchu sa nachádza Getsemanská záhrada, v ktorej sa blízkosti lisu na olivy prechádzal a modlil Ježiš Kristus celú noc, pred svojim zajatím a ukrižovaním. Gethsemane v preklade znamená “miesto lisu“. Podľa Lukášovho evanjelia Ježišove muky v záhrade Getsemanskej boli tak strašné, že jeho potom boli veľké kropaje krvi padajúce na zem.

Podľa tradície východnej ortodoxnej cirkvi je záhrada Getsemanská, miestom kde zaspala Ježišova Matka. Nachádza sa tam pravoslávny kostol, kde je prázdny hrob Panny Márie.

Olivová hora je prekrásnym miestom na rozjímanie a prechádzky nielen pre veriacich, ale aj pre tých, ktorý sa tešia z krásy prírody a architektonického umenia a radi navštevujú nové miesta.